ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι τομείς της Β’ τάξης και οι ειδικότητες της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ έχουν καθοριστεί με την υπ. αρ. Φ.20/82041/Δ4/20.05.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1489/26.05.2016 τ. Β’). Συνοπτικά μπορείτε να δείτε το σύνολο των τομέων και ειδικοτήτων εδώ.

Οι τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας έχουν καθοριστεί στη σελ. 22694 της υπ. αρ. Φ.20/105925/Δ4/29.06.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2079/06.07.2016 τ. Β’). Οι ειδικότητες που λειτουργούν στη Γ’ τάξη έχουν καθοριστεί στη σελ. 20628 της υπ. αρ. Φ.20/83241/Δ4/21.05.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890/24.05.2018 τ. Β’).

Ενημερωθείτε παρακάτω αναλυτικά για τους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας, τα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα και βιβλία, τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν αλλά και τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες έχουν δυνατότητα εισαγωγής οι απόφοιτοι.


Τομέας Μηχανολογίας


  Τεχνικός Οχημάτων

  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

  Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού


  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  Γραφικών Τεχνών

  Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων