ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Βρείτε παρακάτω πληροφορίες και απαντήσεις στα εξής:


Πρόγραμμα εξετάσεων
Δικαιούχοι συμμετοχής, συμμετοχή στο 10% χωρίς νέα εξέταση, υποβολή αίτησης-δήλωσης
Εξεταζόμενα μαθήματα, τρόπος εξέτασης, ειδικά μαθήματα, Τ.Ε.Φ.Α.Α., εξεταστέα ύλη, θέματα παλαιότερων ετών, συντελεστές βαρύτητας, υπολογισμός μορίων
Σχολές εισαγωγής, βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών, υποβολή μηχανογραφικού δελτίου
Υποχρεώσεις υποψηφίων κατά τη διάρκεια εξέτασης
Προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών, εισαγωγή ατόμων με σοβαρές παθήσεις, επαναληπτικές εξετάσεις, επίδειξη γραπτών, εγγραφές, μετεγγραφές
Προκηρύξεις στρατιωτικών, αστυφυλάκων, πυροσβεστικής, ΑΕΝ

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018 έχει καθοριστεί με την υπ. αρ. Φ.253.2/55784/Α5/04.04.2018 Υ.Α.. Το πρόγραμμα που αφορά ειδικά τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας είναι το παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Δικαιούχοι Συμμετοχής, Συμμετοχή στο 10% Χωρίς Νέα Εξέταση, Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/44340/Α5/16.03.2018 εγκύκλιο, αίτηση-δήλωση για συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν:


 • Μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (προϋπόθεση: να έχουν λάβει πτυχίο και απολυτήριο μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, διαφορετικά η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη)
 • Κάτοχοι πτυχίου ΚΑΙ απολυτηρίου ΕΠΑΛ Ν. 3475/2006, Ν. 4186/2013, Ν. 4386/2016
 • Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ΚΑΙ πτυχίου ΕΠΑΛ Ν. 3475/2006, Ν. 4186/2013
 • Κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑΛ Ν. 3475/2006

Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ΕΠΑΛ διεκδικούν το ειδικό ποσοστό θέσεων σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά είτε α) το κοινό ειδικό ποσοστό στις ίδιες σχολές με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ είτε β) ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.


Οι μαθητές της τελευταίας τάξης δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησής τους.


Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 τ. Α’) και την υπ. αρ. (Φ.151/44340/Α5/16.03.2018 εγκύκλιο, για τη συμμετοχή στο 10% (χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες) ισχύει:


 • Οι υποψήφιοι για το 10% δεν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο
 • Το 2018 δικαίωμα για το 10% έχουν όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ το 2016 (60%) ή το 2017 (40%)
 • Όλοι οι φετινοί υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) τα δύο επόμενα έτη (εκτός από τους υποψήφιους των εσπερινών ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις εξετάσεις μόνο για το ξεχωριστό ποσοστό των εσπερινών)

Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αρ. (Φ.152/76899/Α5/11.05.2018) εγκύκλιο, το δικαίωμα του 10% δεν αφορά τους υποψήφιους που με τις εξετάσεις τους διεκδίκησαν θέσεις επιπλέον του αριθμού των εισακτέων (π.χ. δεν δίνεται 10% για τις επιπλέον θέσεις 1% των ΑΕΙ του 2017)


Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.151/44340/Α5/16.03.2018 εγκύκλιο. Μπορείτε να εκτυπώσετε το υπόδειγμα της αίτησης-δήλωσης εδώ.Εξεταζόμενα Μαθήματα, Τρόπος Εξέτασης, Ειδικά Μαθήματα, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εξεταστέα Ύλη, Θέματα Παλαιότερων Ετών, Συντελεστές Βαρύτητας, Υπολογισμός Μορίων

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχουν καθοριστεί στην υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’). Για τις ειδικότητες του σχολείου μας τα μαθήματα αυτά είναι:


 • Για όλες τις ειδικότητες: Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Τεχνικός Οχημάτων: Στοιχεία Μηχανών και ΜΕΚ ΙΙ
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού: Στοιχεία Μηχανών και Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
 • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Στοιχεία Μηχανών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών: Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήματα
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων: Ηλεκτροτεχνία ΙΙ και Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Γραφικών Τεχνών: Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Τεχνολογία Υλικών
 • Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων: Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Τεχνολογία Υλικών

Ο τρόπος εξέτασης των παραπάνω μαθημάτων αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’).


Δείτε στην υπ. αρ. Φ.151/44340/Α5/16.03.2018 εγκύκλιο ποια τμήματα απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Σύμφωνα και με το άρθρο 2 της Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’), για να μπορέσει να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20). Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.


Τα εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων για το 2018 έχουν οριστεί στην υπ. αρ. Φ.253.1/99036/Α5/15.06.2018 εγκύκλιο καθώς και στην υπ. αρ. Φ.251/99429/Α5/15.06.2018 εγκύκλιο (για προφορικά εξεταζόμενους μαθητές).


Η βαθμολογική κλίμακα των αγωνισμάτων για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ορίζεται στην υπ. αρ. Φ.251/66296/Α5/19.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1236/27.04.2016 τ. Β’). Περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές δοκιμασίες μπορείτε να δείτε στο υπ. αρ. 8953/12.06.2018 έγγραφο καθώς και στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ.


Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων έχει οριστεί με την υπ. αρ. Φ.6/162684/Δ4/29.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3588/11.10.2017 τ. Β’).


Αναζητήστε εδώ θέματα πανελλαδικών εξετάσεων παλαιότερων ετών.


Σύμφωνα και με το άρθρο 15 της Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.153/69691/Α5/03.05.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1610/09.05.2018 τ. Β’) οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων έχουν οριστεί ως:


 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
 • Νέα Ελληνικά συντελεστής 1,5
 • α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • ειδικό μάθημα ξένη γλώσσα συντελεστής 1
 • ειδικά μαθήματα Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων συντελεστής 2 (για το μέσο όρο)
 • ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο συντελεστής 2 (για το μέσο όρο)
 • πρακτικές δοκιμασίες Τ.Ε.Φ.Α.Α. συντελεστής 2 (για το μέσο όρο)

Για τον υπολογισμό των μορίων αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω υποψήφιος που έχει πετύχει τους βαθμούς: Μαθηματικά 150, Νεοελληνική Γλώσσα 120, α’ μάθημα ειδικότητας 130, β’ μάθημα ειδικότητας 170, Ελεύθερο Σχέδιο 125, Γραμμικό Σχέδιο 135


Α) το σύνολο των μορίων του για τμήματα που δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα προκύπτει ως εξής:
Μαθηματικά: 150 × 1,5 = 225
Νεοελληνική Γλώσσα: 120 × 1,5 = 180
α’ μάθημα ειδικότητας: 130 × 3,5 = 455
β’ μάθημα ειδικότητας: 170 × 3,5 = 595
Σύνολο μορίων: 225 + 180 + 455 + 595 = 1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β) το σύνολο των μορίων του για τμήματα που απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο προκύπτει προσθέτοντας στο παραπάνω σύνολο τα μόρια από το ειδικό μάθημα:
Μέσος Όρος Ελεύθερου (125) και Γραμμικού Σχεδίου (135): 130 × 2 = 260
Σύνολο μορίων: 1455 + 260 = 1715 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Σχολές Εισαγωγής, Βάσεις Εισαγωγής Παλαιότερων Ετών, Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Η αντιστοιχία των τομέων των ΕΠΑΛ με σχολές εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει καθοριστεί με την υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.153/69691/Α5/03.05.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1610/09.05.2018 τ. Β’). Οι μαθητές του σχολείου μας έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρακάτω πινάκων (ανάλογα με τον τομέα φοίτησης). Στους πίνακες αυτούς μπορείτε να δείτε και τις βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις εισακτέων.


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΜπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΤο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.152/103383/Α5/22.06.2018 εγκύκλιο υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για το 2018. Δείτε εδώ το σχετικό υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου 2018.Υποχρεώσεις Υποψηφίων κατά τη Διάρκεια Εξέτασης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς τα παρακάτω:


 • Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η Κ.Ε.Ε.
 • Η ταυτότητα του υποψήφιου ελέγχεται με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητά του έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του ΚΑΙ το δελτίο εξεταζομένου
 • Αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα προαναφερόμενα ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).


Προφορικά Εξεταζόμενοι Υποψήφιοι

Οι δικαιούχοι συμμετοχής σε προφορική εξέταση περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) καθώς και στην υπ. αρ. Φ.251/44337/A2/16.03.2018 εγκύκλιο. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο αλλά και την υπ. αρ. Φ.151/44340/Α5/16.03.2018, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ υποβολής αίτησης-δήλωσης μέχρι 29/03/2018. Κατεβάστε εδώ σχετικό υπόδειγμα αίτησης.


Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης των παραπάνω υποψήφιων μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.151/80649/Α5/16.05.2017 εγκύκλιο.


Υπενθυμίζεται ότι από τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ. Α’) όλες οι γνωματεύσεις έχουν μόνιμη ισχύ (παρ. 17 άρθρο 28).Εισαγωγή Διακριθέντων Αθλητών, Εισαγωγή Ατόμων με Σοβαρές Παθήσεις, Επαναληπτικές Εξετάσεις, Επίδειξη Γραπτών, Εγγραφές, Μετεγγραφές

Πληροφορίες για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.151/136254/Α5/11.08.2017 εγκύκλιο.


Πληροφορίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.151/193255/Α5/09.11.2017 εγκύκλιο. Δείτε πληροφορίες για την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. στην υπ. αρ. Φ.251/179245/Α5/23.10.2017 εγκύκλιο. Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους (Φ.151/44340/Α5/16.03.2018). Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην υπ. αρ. Φ.151/130786/Α5/01.08.2017 εγκύκλιο του 2017. Δείτε εδώ το σχετικό υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου 5%.


Για τις επαναληπτικές εξετάσεις ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61/28.04.2017 τ. Α’):


 • Πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο και συμμετέχουν υποψήφιοι εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων
 • Δεν εφαρμόζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων
 • Οι υποψήφιοι εισάγονται σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής περιόδου ανά Τμήμα σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ (σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία θέση ανά Τμήμα)
 • Προϋπόθεση: να λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου ΕΠΑΛ
 • Εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν
 • Καταθέτουν μηχανογραφικό μαζί με τους υποψηφίους της τακτικής εξεταστικής περιόδου

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων 2017.

Πληροφορίες για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.251/143588/A5/31.08.2017 εγκύκλιο του 2017.


Πληροφορίες για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων υποψήφιων μπορείτε να βρείτε στην υπ. αρ. Φ.253/139394/Α5/31.08.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2774/02.09.2016 τ. Β’) για το 2016.


Πληροφορίες για τις μετεγγραφές θα βρείτε στις υπ. αρ. 164061/Z1/02.10.2017 και 41999/Ζ1/13.03.2018 Υ.Α.. Στην υπ. αρ. 97719/Ζ1/13.06.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2520/29.06.2018 τ. Β’) καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.Προκηρύξεις Στρατιωτικών, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστικής, ΑΕΝ

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/44340/Α5/16.03.2018 εγκύκλιο, για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.