ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:


 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:


 • Στους Οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων – οχημάτων
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • Σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΓια περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Στοιχεία Μηχανών
 • ΜΕΚ ΙΙ

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΔιδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1) και (2), Γ' τάξη (1) και (2).ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:


 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
 • Ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΓια περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΔιδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1) και (2), Γ' τάξη (1) και (2).ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ικανός να:


 • Ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώΓια περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΔιδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1) και (2), Γ' τάξη (1) και (2).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ:

Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ