ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Ο χώρος των Γραφικών Τεχνών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν οποιαδήποτε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής εικόνας και κειμένων σχετικών με τα διακινούμενα υλικά και πνευματικά αγαθά της κοινωνίας μας.


Ο απόφοιτος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:


 • Εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης εικαστικών προβλημάτων στις εφαρμοσμένες τέχνες, στον δισδιάστατο και στον τρισδιάστατο χώρο
 • Επιλύει εικαστικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την έρευνα και την επεξεργασία δεδομένων και εφαρμόζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης
 • Εφαρμόζει και αξιοποιεί τις βασικές αρχές του σχεδιασμού (Basic Design) που αφορούν τη φόρμα, το χρώμα και την τυπογραφία
 • Χρησιμοποιεί δημιουργικά τη φαντασία και την παρατηρητικότητα στην εργασία του
 • Επιλύει θέματα παρόμοια με αυτά που θα συναντήσει σε ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τα οποία ανήκουν στους εξής τομείς: εκδόσεις, προώθηση – διαφήμιση, εικαστική ταυτότητα οργανισμού και τρισδιάστατος σχεδιασμός- συσκευασία
 • Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βασικό εργαλείο στο στάδιο του σχεδιασμού μιας γραφιστικής μελέτης
 • Αξιοποιεί την τεχνολογία που σχετίζεται με τον κλάδο των Γραφικών Τεχνών σε όλο τον κύκλο εργασιών του
 • Συνυπολογίζει τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις που αφορούν την εκτέλεση μιας εργασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού της
 • Χρησιμοποιεί δημιουργικά τις γνώσεις που αποκτά από τη μελέτη της εξέλιξης των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, κατανοώντας τις πολιτισμικές διαφορές που επηρεάζουν το νόημα των λέξεων και των συμβόλων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στους ακόλουθους τομείς:


 • Σχεδιασμός (εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γραφίστα)
 • Χειρισμός του λογισμικού που χρησιμοποιείται στις Γραφικές Τέχνες για την εκπόνηση γραφιστικών μελετών
 • Εκδόσεις (συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής εντύπων, όπως βιβλίων, περιοδικών, διαφημιστικών φυλλαδίων, εφημερίδων, κλπ)
 • Χειρισμός των διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εκτυπώσεων

Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:


 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και εκτυπώσεις, καθώς και στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 • Κρατικούς δημόσιους οργανισμούς στον τομέα των Γραφικών Τεχνών


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Για τον απόφοιτο της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών δεν απαιτείται απόκτηση κάποιας επαγγελματικής άδειας αλλά μόνο το πτυχίο.Για περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
 • Τεχνολογία Υλικών

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΔιδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1) και (2), Γ' τάξη (1) και (2).ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Περίγραμμα Επαγγέλματος

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ, Απρίλιος 2017

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπαρχόντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου.


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργάζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.Επαγγελματικά Δικαιώματα

Για τον απόφοιτο της ειδικότητας Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων δεν απαιτείται απόκτηση κάποιας επαγγελματικής άδειας αλλά μόνο το πτυχίο.
Για περισσότερες πληροφορίες:Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων είναι τα παρακάτω:


Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/159838/Α5/25.09.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3392/27.09.2017 τ. Β’) τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι:


 • Νέα Ελληνικά
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα)
 • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
 • Τεχνολογία Υλικών

Δείτε τις σχολές εισαγωγής μέσω ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώΔιδασκόμενα Βιβλία

Δείτε εδώ τα βιβλία που διδάσκονται στην ειδικότητα Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων στην Α’ τάξη, Β’ τάξη και Γ’ τάξη καθώς και ποια από αυτά πρέπει να διατηρούν οι μαθητές για τις επόμενες τάξεις. Μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ. Δείτε τα αντίστοιχα εξώφυλλα των βιβλίων: Α’ τάξη (1) και (2), Β’ τάξη (1) και (2), Γ' τάξη (1) και (2).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

TOMEA ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 983/20.03.2018 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.153/69691/Α5/03.05.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1610/09.05.2018 τ. Β’) οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ:

Μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα εδώ